A. Basisgegevens

 

 

Wij danken u voor uw interesse in onze online producten. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Daarom hechten wij veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw zelfbeschikkingsrecht ten aanzien van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt wanneer u onze website of onze online service op r WWW.VEGASCOSMETICS.DE gebruikt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”), zoals naam, adres, e-mailadres en gedrag.

 

1.     Verwerkingsverantwoordelijke

 

 

Overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG), is de verwerkingsverantwoordelijke:

 

Vegas Cosmetics GmbH

 

Otto-Hahn-Str. 13

 

64823 Groß-Umstadt

 

Tel: + 49 (0) 60 78 / 96 81 10

 

E-Mail: DATENSCHUTZ@VEGASCOSMETICS.DE MAILTO:INFO@GOS-IMPLANT.COM

 

 Voor meer informatie of contacten, alsook voor aanvullende juridische informatie, kunt u onze BEDRIJFSGEGEVENS raadplegen.

 

2.     Gegevensbeveiliging     

 

 

We beveiligen onze website en andere systemen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of de ongeoorloofde verspreiding van uw persoonsgegevens, door technische en organisatorische maatregelen te treffen. De accounts van onze klanten zijn uitsluitend toegankelijk door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. U dient zelf de vertrouwelijkheid van deze gegevens te beschermen door uit te loggen uit uw klant- of adviseuraccount en de venster van uw browser te sluiten wanneer u niet meer met ons communiceert, vooral wanneer u de computer met anderen deelt.

Om de veiligheid van de communicatie te waarborgen, maken we gebruik van met SSL versleutelde communicatie, vooral voor de overdracht van uw persoonsgevens via onze webwinkel.

Met betrekking tot de toegang tot onze website, worden de gegevens die u kunnen identificeren (bijvoorbeeld uw IP-adres) voor gegevens- en systeembeveiligingsdoeleinden tijdelijk bewaard op onze servers, maar meestal niet langer dan 30 dagen. De verwerking van mogelijke persoonsgegevens voor gegevens- en systeembeveiligingsdoeleinden gebeurt op grond van artikel 6, lid 1 sub f), eerste zin, van de AVG en van ons gerechtvaardigd belang om onze systemen te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 

 

3.     Principes inzake opslag en wissing van persoonsgegevens  

 

 

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel van de verwerking, of indien dit is voorzien in de op onze onderneming van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de verplichting om de gegevens om commerciële of fiscale redenen op te slaan. Indien het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is of indien de wettelijk voorziene termijn voor de opslag van de gegevens is verstreken, dan worden de betreffende gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen automatisch gewist, of de verwerking ervan beperkt, zoals bijvoorbeeld beperkte verwerking op het gebied van handelsverplichtingen en verplichte bewaartermijn van documenten voor fiscale doeleinden.

De verwerking van persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals de voldoening van de wettelijke verplichting tot het opslaan van gegevens, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub c), eerste regel, van de AVG. Indien de persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid1, sub f), eerste regel, van de AVG voor de opslag van bewijsmateriaal worden verwerkt, dan vervallen de doeleinden voor de verwerking na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen; de gewone verjaringstermijn is drie jaar.

Voor nadere informatie over de specifieke termijnen voor opslag en wissing van gegevens, kunt u de individuele gebruiksindicaties of de informatie van deze privacyverklaring raadplegen.

 

 

B. Onze website bezoeken

 

Als u onze website louter voor informatiedoeleinden gebruikt en u zich dus niet registreert, geen aankopen doet in onze webwinkel of ons geen persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen we eventueel de gegevens verzamelen die uw browser doorgeeft aan onze server.

 

 

1.     Technische beschikbaarstelling van de website

 

 

Bij elk bezoek aan onze website verzamelen we onderstaande gegevens. Die gegevens zijn om technische redenen noodzakelijk voor de goede werking van onze website en om de stabiliteit en veiligheid van ons online-aanbod te waarborgen:

– IP-adres

– Datum en tijd van de toegang

– Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

– De inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

– Toegangsstatus/HTTP-statuscode

– Hoeveelheid doorgegeven gegevens per bezoek

– Website waarvan de aanvraag afkomstig is

– Browser

– Besturingssysteem en interface

– Taal en en softwareversie van de browser.

De rechtsgrond voor deze verzameling en verwerking is artikel 6, lid 1 sub f), eerste regel, van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het aanbieden van een functionele website en in de beveiliging van het betreffende systeem.

Voor de werking van deze website en de daarmee samenhangende procedures, doen we een beroep op technische dienstverleners (bijvoorbeeld webhosting, IT-diensten). Indien de persoonsgegevens in dat verband door de betreffende dienstverleners worden verwerkt, dan gebeurt dat in onze naam en op onze aanwijzingen (verwerking van bestellingen).

 

 

2.     Cookies  

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de browser worden opgeslagen op het computersysteem.

Cookies worden door talloze websites en servers gebruikt. Ze bezitten een zogenaamde cookie-ID. Deze ID is een unieke identificatiecode die bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers worden gekoppeld aan de browser waarin de cookie wordt opgeslagen. Dankzij die cookies kan uw individuele browser worden onderscheiden van andere browsers die cookies bevatten. Een cookie-ID maakt het dus mogelijk om een bepaalde browser te herkennen en te identificeren.

Wij gebruiken cookies om onze website eenvoudiger in gebruik te maken. Dat is niet of slechts beperkt mogelijk zonder het configureren van de cookie. Dankzij de cookies kunnen we de gebruikers van onze website ook herkennen. Het doel van die herkenning bestaat er in het voor de gebruiker makkelijker te maken om gebruik te maken van onze online diensten. Een voorbeeld hiervan is het winkelwagentje dat wordt gebruikt in webwinkels. Hiervoor wordt een cookie gebruikt zodat het winkelwagentje zich kan "herinneren" welke producten van de gebruiker er tijdens een sessie in het wagentje zitten.

De rechtsgrond voor het gebruik van cookies is artikel 6, lid 1, sub f), eerste regel, van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het aanbieden en optimaliseren van een functioneel en gebruiksvriendelijk online-aanbod. Indien de cookies worden gebruikt voor analyse- of trackingdoeleinden (zie ook nr. 3), dan stellen we vooraf ook een beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers vast (artikel 6, lid 1, sub a), eerste regel van de AVG), door middel van een meldingsbalk voor cookies.

U kunt de cookies deactiveren door uw browser zodanig in te stellen en zo permanent het gebruik van cookies te weigeren. De reeds geactiveerde cookies kunnen ook via de browser of andere computerprogramma's worden verwijderd. Vergeet evenwel niet dat als u de cookies via uw browser blokkeert, u niet meer alle functies van onze online-aanbiedingen en die van anderen kunt blijven gebruiken.

 

 

3.     Webanalyse 

 

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst van Google Inc. (“Google”) om statistieken van een website te verzamelen.  Google Analytics maakt gebruikt van zogenaamde "cookies” (tekstbestanden) die vooraf op uw computer worden opgeslagen om het surfgedrag van de websitegebruikers te onderzoeken. Raadpleeg bovenstaande paragraaf voor meer algemene informatie over soorten cookies, de toepassing en functie ervan. De informatie die de cookies geven over het gebruik van deze website worden gewoonlijk naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Indien echter de IP-anonimiseringsmethode wordt gebruikt op deze website, dan zal uw IP-adres vooraf door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend worden verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven naar een server van Google in de VS, waar het wordt verkort.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Zo worden de IP-adressen later verkort verwerkt, zodat ze niet meer aan een bepaalde persoon kunnen worden gekoppeld. Wanneer de over u verkregen gegevens een persoonlijke koppeling mogelijk maken, dan zal die koppeling onmiddellijk worden geblokkeerd en zullen de persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden.

Google zal die gegevens in naam van de verantwoordelijke van deze website gebruiken om de website te evalueren, om rapporten aan te maken over de prestatie van de website en om aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het Internet. Het door uw browser via Google Analytics doorgegeven IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

We gebruiken Google Analytics om een duidelijk beeld te krijgen van het gedrag van de bezoekers van onze website en deze regelmatig aan te passen. Met de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en aanpassen aan de voorkeuren van de gebruikers. Ook op dat gebied is er sprake van een gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking.

De door ons via cookies verzonden gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. In de uitzonderlijke gevallen waarin de persoonsgevens naar de VS worden doorgezonden, past Google het EU-VS privacyschild toe, HTTPS://WWW.PRIVACYSHIELD.GOV/EU-US-FRAMEWORK.

 

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen op uw browser te kiezen. Vergeet evenwel niet dat u zo niet meer alle functies van onze website kunt blijven gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website verzamelt (inclusief uw IP-adres) en verwerkt, door de browser plugin te downloaden en te installeren via: HTTP://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE.

 

Naast het gebruik van een browser plugin, vooral voor browsers en mobiele toestellen, kunt u ook verhinderen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier [link] te klikken. Door op deze link te klikken wordt een zogenaamd “Opt-Out-Cookie” gebruikt dat het verzamelen van uw gegevens bij uw volgende bezoeken aan de website zal verhinderen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat indien u de op uw browser opgeslagen cookies verwijdert, ook het afmeldingscookie van Google Analytics wordt verwijderd. Bovendien zult u, indien u een computer, een mobiel toestel of een andere webbrowser gebruikt opnieuw de deactivatieprocedure moeten uitvoeren.

 

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

 

Gebruiksvoorwaarden: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/ANALYTICS/TERMS/DE.HTML

 

Algemene visie op gegevensbescherming:  HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/ANALYTICS/LEARN/PRIVACY.HTML

 

Privacyverklaring van Google:  HTTP://WWW.GOOGLE.DE/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY

 

4.     YouTube

 

We gebruiken het videoplatform "YouTube" van Google op onze website om video's te tonen en ze voor u beschikbaar te maken op onze website. Om video's op onze website te kunnen tonen moeten derde dienstverleners zoals YouTube of Google uw IP-adres kunnen herkennen, omdat ze de gegevens naar de browser van uw IP-adres versturen. In dat verband doen we ons uiterste best om alleen die gegevens door te zenden die absoluut noodzakelijk zijn voor het leveren van de contents. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1 sub f), eerste regel, van de AVG. In het kader van deze norm is ons gerechtvaardigd belang het verstrekken en voorstellen van op onze website aangeboden contents. Privacyverklaring van:    HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/POLICIES/PRIVACY/.

 

 

5.     Facebook plug-ins

 

 

We gebruiken plugins van sociale netwerken ("Plug-ins") zoals facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda (“Facebook”). De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1 sub f), eerste regel, van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het onderzoeken en optimaliseren van ons aanbod.

Wanneer een gebruiker een functie van deze website met een plug-in gebruikt, dan zal het betreffende toestel een rechtstreekse verbinding maken met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar het toestel van de gebruiker verzonden en opgenomen in het online aanbod. Op basis van de verwerkte persoonsgegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. We hebben geen controle over de omvang van de door Facebook via deze plug-in verzamelde gegevens en kunnen u slechts informeren op grond van onze staat van kennis. Door plug-ins te integreren ontvangt Facebook de melding dat een gebruiker is ingelogd op de pagina met het online-aanbod. Indien de gebruiker is ingelogd op facebook, dan kan Facebook het bezoek koppelen aan de Facebook-account. Door te klikken op het Facebook-logo (een witte “f” op een blauwe achtergrond), zullen de betreffende gegevens rechtstreeks van het toestel naar Facebook worden verstuurd en opgeslagen. Zo kan de gebruiker onze webstite delen met de vrienden van zijn Facebook-account. Van gebruikers die geen Facebook-account hebben, kan Facebook ook het betreffende IP-adres achterhalen en opslaan.  Volgens Facebook Duitsland worden alleen anonieme IP-adressen opgeslagen.

 

 

Voor meer informatie over het doel en de werkingssfeer van de gegevensverzameling en over de verwerking en aanvullend gebruik van de gegevens door Facebook, alsook over de rechten in dat verband en de mogelijkheden om de privacy van de gebruikers te beschermen, kunt u de kennisgevingen inzake gegevensbescherming van Facebook raadplegen: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY/.

 

 We delen u nog mee dat wanneer een Facebook-gebruiker niet wenst dat Facebook via ons online-aanbod gegevens over hem/haar verzamelt en die koppelt aan de gegevens die Facebook over die gebruiker heeft, dan moet de gebruiker zich afmelden bij Facebook en de cookies verwijderen voor hij ons online-aanbod begint te gebruiken. Andere instellingen en bezwaar tegen het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk via de volgende Facebook-instellingen: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SETTINGS?TAB=ADS of op de Amerikaanse pagina HTTP://WWW.ABOUTADS.INFO/CHOICES/ op de pagina van de EU HTTP://WWW.YOURONLINECHOICES.COM/. Opgemerkt dient te worden dat de instellingen niet afhankelijk zijn van het platform, m.a.w., ze zijn van toepassing op alle apparaten, zoals computers of mobiele toestellen.

 

Facebook is gecertificeerd in het kader van de privacyshield-overeenkomst, zodat de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is gewaarborgd (HTTPS://WWW.PRIVACYSHIELD.GOV/PARTICIPANT?ID=A2ZT0000000GNYWAAC&STATUS=ACTIVE).

 

6.     Twitter

 

Onze website beschikt over functies en contents van de Twitter-diensten die worden verstrekt door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1 sub f), eerste regel, van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het onderzoeken en optimaliseren van ons aanbod.

 

Een van de functies is de Twitter-knop (identificeerbaar via het logo van Twitter: een wit vogeltje op een lichtblauwe achtergrond) waarmee Twitter-gebruikers onze website via hun Twitter-account kunnen delen. Indien een gebruiker een Twitter-account heeft, dan kan Twitter de aanroep van bovengenoemde contents en functies koppelen aan het profiel van de gebruiker. Twitter is gecertificeerd in het kader van de privacyshield-overeenkomst, zodat de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is gewaarborgd (HTTPS://WWW.PRIVACYSHIELD.GOV/PARTICIPANT?ID=A2ZT0000000TORZAAO&STATUS=ACTIVE).

 

 

Voor meer informatie en de privacyverklaring van Twitter kunt u terecht op:  HTTPS://TWITTER.COM/DE/PRIVACY. U wordt erop gewezen dat u als Twitter-gebruiker de mogelijkheid heeft om zich af te melden (“opt-out”) via: HTTPS://TWITTER.COM/PERSONALIZATION.

 

7.     Pinterest

 

 

Onze website beschikt over functies en contents van de Pinterest-diensten die worden verstrekt door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1 sub f), eerste regel, van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het onderzoeken en optimaliseren van ons aanbod.

Een van de functies is de Pinterest-knop (identificeerbaar via het Pinterest-logo: de letter "p" op een rode achtergrond) waarmee Pinterest-gebruikers onze website via hun Pinterest-account kunnen delen. Indien een gebruiker een Pinterest-account heeft, dan kan Pinterest de aanroep van bovengenoemde contents en functies koppelen aan het profiel van de gebruiker.

Voor meer informatie en de privacyverklaring van Pinterest kunt u terecht op: HTTPS://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY-POLICY.

 

 

C. Gebruik van de diensten  

 

 

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt wanneer de gebruiker met ons communiceert over de bestelling van producten, de registratie of het gebruik van de aangeboden contactmogelijkheden (bijvoorbeeld via onze contactformulieren).

 

 

1.    Registratie    

 

 

De gebruiker beschikt over verschillende mogelijkheden om zich op onze website te registreren. Om een bestelling in onze online winkel te plaatsen is de gebruiker verplicht zich vooraf te registreren als Premium-klant of als adviseur. Hierbij dient rekening gehouden te worden met onze afzonderlijke informatie over gegevensbescherming die Premium-klanten hier en adviseurs hier kunnen raadplegen en downloaden.

Voor de registratie en voor de bestelprocedure in onze webwinkel, verwerken we vooral persoonsgegevens, bestel- en betalingsgegevens. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f), eerste regel, van de AVG, onder voorbehoud van andere aanvullende informatie.

Bij het versturen van de registratieformulieren of een bestelling, worden ook de volgende gegevens opgeslagen, met als rechtsgrond artikel 6, lid1, sub f), eerste regel, van de AVG: Het IP-adres van de computer die de aanroep heeft gedaan, met de datum en tijd van verzending. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het voorkomen van onrechtmatig gebruik van onze dienstverlening, in de controleerbaarheid van de aanvragen en in het efficiënt en gestructureerd verzamelen en verwerken van aanvragen en bestellingen van klanten.  

 

 

Doorgifte van gegevens

 

 

Uw gegevens worden slechts doorgegeven aan derden indien dat noodzakelijk is voor het verlenen van de betreffende dienst. Bijvoorbeeld, de gebruikersgegevens worden doorgegeven, voor zover nodig, aan bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de levering of aan financiële dienstverleners die instaan voor de verwerking van betalingen. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f), eerste regel, van de AVG. De gegevensverwerking heeft betrekking op de verwerking van bestellingen en op het waarborgen van onze gerechtvaardigde belangen d.m.v. een efficiënte verwerking van verzending en betaling.

 

 

Opslag en wissing van gegevens  

 

 

Voor de registraties en bestellingen zijn we overeenkomstig de handels- en fiscale wetgeving verplicht om uw adresgegevens, alsook de gegevens van de betaling en bestelling, gedurende een periode van tien jaar op te slaan. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f), eerste regel, van de AVG. Na drie jaar beperken we echter de verwerking van de gegevens en worden uw gegevens alleen nog gebuikt om wettelijke verplichtingen na te leven, tenzij de verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden noodzakelijk blijkt. Desgevallend zal de verwerking ervan worden gedekt door een andere rechtsgrondslag (bijvoorbeeld voor het beheer van uw klantenrekening, enz.). 

 

 

2.    Communicatie  

 

 

We stellen verschillende middelen ter beschikking om met ons contact op te nemen en ons berichten toe te sturen. U kunt met ons telefonisch, per e-mail of via de hiertoe ter beschikking gestelde contactformulieren contact opnemen.

Wanneer u met ons contact opneemt, zullen de door u verstrekte gegevens (zoals uw e-mailadres en eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons worden opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te behandelen . De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f), eerste regel, van de AVG.

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier om met ons contact op te nemen, dan zullen bij verzending van het ingevulde formulier de volgende gegevens worden opgeslagen, met als rechtsgrond artikel 6, lid 1, sub f), eerste regel, van de AVG: Het IP-adres van de computer die de aanroep heeft gedaan, met de datum en tijd van verzending. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het voorkomen van onrechtmatig gebruik van onze dienstverlening, in de controleerbaarheid van de aanvragen en in het efficiënt en gestructureerd verzamelen en verwerken van aanvragen en bestellingen van klanten.

Als u op het contactformulier hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, dan kunnen uw contactgegevens doorgestuurd worden naar een van onze adviseurs/partners in uw buurt; de rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f), eerste regel, van de AVG.

De overige gegevens zullen gewist worden zodra de opslag ervan niet langer nodig blijkt. De verwerking ervan kan ook worden beperkt indien er een wettelijke verplichting tot het opslaan van die gegevens bestaat. 

 

 

3.    Nieuwsbrief   

 

 

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan zullen we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzending van reclameberichten met informatie over onze producten, evenementen en commerciële en productaanbiedingen.

Voor de registratie ervan is uw toestemming vereist. Enkel de opgaaf van uw e-mailadres is verplicht.  De informatie over uw aanspreekvorm, uw naam en bedrijf zijn niet verplicht en dienen om ons persoonlijk tot u te richten.  Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief gebruiken we een zogenaamde “double opt-in”. Dit betekent dat we na uw aanmelding een e-mail zenden naar het verstrekte e-mailadres waarin we u vragen om te bevestigen of u onze nieuwsbrief op het aangegeven e-mailadres wenst te ontvangen.

We gebruiken de door u bij de aanmelding verstrekte gegevens uitsluitend voor het versturen van onze nieuwsbrief. Bovendien worden bij de aanmelding nog de volgende gegevens verzameld: Het IP-adres van de computer die de aanroep heeft gedaan met de datum en tijd van verzending. De verzameling en opslag heeft als doel aan te tonen dat de gebruiker daadwerkelijk zijn toestemming heeft gegeven en dat de “double opt-in” procedure correct is toegepast.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die zijn verstrekt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief is uw toestemming, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 1, sub a), eerste regel, van de AVG. Wat betreft de technische documenten van de aanmelding voor onze nieuwsbrief, is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, sub f), eerste regel, van de AVG, o RGPD, zodat onze gerechtvaardigde belangen liggen in de controleerbaarheid van de verkrijging of correcte uitvoering van de “double opt-in” procedure.

De bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verkregen gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd dat de aanmelding voor de nieuwsbrief actief is. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor beschikt elke nieuwsbrief over een afmeldingslink. U kunt ook contact opnemen met ons via het bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte e-mailadres. U kunt hiervoor de in deze privacyverklaring vermelde contactgegevens gebruiken.   

 

 

D.   Rechten van de betrokkene

 

 

We willen u graag wijzen op de rechten die u als "betrokkene" in het kader van de AVG heeft. Zo heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

–         Recht van inzage (artikel 15, lid 1 en 2 van de AVG)

–         Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG) of Recht op wissing (artikel 17 van de AVG)

–         Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)

–         Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG)

–         Recht op beperking van de verwerking (artikel 21 van de AVG)

–         Recht op intrekking van de toestemming (artikel 7, lid 3, van de AVG)

–         Het recht om klacht in te dienen  bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG)

Bovendien geven we u hieronder een overzicht van de aandachtspunten inzake de rechten van de betrokkene in het kader van de AVG. Het gaat hier om een niet-uitputtend overzicht waarin we enkel de algemene aspecten van de in de AVG voorziene rechten van de betrokkene toelichten:

–         Recht van inzage (inclusief het recht op bevestiging en verstrekken van gegevens)

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens.

De betrokkene heeft het recht om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden;

·        de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

·        de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

·        indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

·        dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

·        dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

·        wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

·         

·        het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene;

·         

·        Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 inzake de doorgifte.

De betrokkene heeft het recht om een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt te ontvangen.

–         Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.  Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

–         Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

§  de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

§  de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

§  de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

§  de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

–         Recht op gegevenswissing

De betrokkene heeft het recht, in beginsel en behoudens de noodzaak van gegevensverwerking op grond van een wettelijke bepaling (raadpleeg voor de uitzonderingen artikel 17, lid 3, van de AVG), van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

§  de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

§  de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

§  de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG;

§  de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

§  de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

§  de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

–         Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b van de AVG);

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

–         Recht op intrekking van toestemming

De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken.  Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

–         Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Iedere betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming bij GmbH is: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

–         Verwijzing naar het recht van bezwaar voorzien in artikel 21, lid 1 en 2, van de AVG

De betrokkene heeft te alleen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van  artikel 6, lid 1, onder e) of f) , met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Ingeval van bezwaar staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van  direct marketing direta worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.


 

E.   Kontakt

 

U kunt te allen tijde contact opnemen met ons voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene en om algemene inlichtingen met betrekking tot gegevensbescherming te verkrijgen.

 

Vegas Cosmetics GmbH

Otto-Hahn-Str. 13

64823 Groß-Umstadt

Telefon: + 49 (0) 60 78 / 96 81 10

E-Mail: DATENSCHUTZ@VEGAS-COSMETICS.DE MAILTO:INFO@GOS-IMPLANT.COM